Tkiva 'Zabava još traje' 1992
Momci su sišli na ulice
Doneli sa sobom nove zabave
Zapalili su stare svetle gromove
Oprali su lica za nove bodove.

Žute kocke hodaju gradom
pucaju istrošene elektrode
bušne i ljute su istinske jame
tkiva se troše, tkiva se troše.

Momci su sišli na ulice
Doneli sa sobom nove zabave
Zapalili su stare svetle gromove
Oprali su lica za nove bodove.

Žute kocke hodaju gradom
pucaju istrošene elektrode
oštre i ljute su istinske jame
tkiva se troše, tkiva se troše.