Srce kuca tu je 'Sloboda ili ništa' 2007

Ništa ne očekujem
Samo se nadam
Da mojoj duši
Biće bolje nego sada

Svuda zakoni
Nigde pravde
Čovek mora
Da beži odavde

Puna su nebesa
Gledaju na nas
Neko traži slavu
Neko moli za spas

Bivši dečaci
Bivše devojčice
U svetu vukova
Zalutale ovčice

Ništa ne očekujem
Samo se nadam
Ništa ne očekujem
Samo se nadam

Puna su nebesa
Gledaju na nas
Neko traži slavu
Neko moli za spas

Otvorenih očiju
Gledam šta se nudi
U borbi za opstanak
Da budeš neko drugi
Od onoga što jesi...