Biraj 'Sloboda ili ništa' 2007

Postoji izlaz
Postoji put
Izmežu dve polovine
Izmežu svetla i tmine
Biraj...
Biraj...

Rajska hladovina
Paklena vrućina
Uzajamne želje
Laž i poštenje
Biraj...

Postoji izlaz
Postoji put
Između dve polovine
Između svetla i tmine

Jedno je hteti
Drugo je biti
Lepo je znati ko si
Teško je kriti
Živeti sa tim...
Živeti sa tim...

Siđi sa visine
Izroni iz dubine
Dođi kod mene
Ja sam tu ispred tebe

Postoji izlaz
Postoji put
Između dve polovine
Između svetla i tmine

Tek si krenuo
A već se pitaš gde si
Strah te zove da staneš
Svoju hrabrost sa sobom ponesi

Ne daj se lako
Ne daj se lako
Ne daj se lako
Ne daj se lako

Biraj svoj put
Biraj svoj put
Biraj svoj put
Biraj svoj put
Biraj...
Biraj
Biraj...
Biraj
Biraj...