Put 'Partibrejkers II' 1988
Rođen sam u zadnjem vagonu na pruzi za jug
Nije bilo mesta za mene,
Dan je bio vreo,
A put dug

I bio sam svugde, radio sam svašta,
Svako mi je bio dobar drug.
Na svom sam dlanu tražio tajnu
Video sam samo besnu oluju.

Pa, pa, pa-ram-pa,
Put, put, put za jug

Pričao sam priče o brdu u zlatu
Svoje sam telo video u blatu
Moj duh sada slobodno šeta
Videćeš ga na putu za jug.

Moj duh sada slobodno šeta
Videćeš ga na putu za jug

Moj duh, moj duh
Moj duh, moj duh