Rođen loš 'Najbolje od najgoreg' 1996
Mog'o sam da budem dobar sin
Ali ne znam sad šta bi sa tim
A ovako, rođen sam loš
Da bi rek'o, bejbe, daj mi još

Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš.

Ceo život sam živeo tako
Mog'o je da me voli ili mrzi svako

Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš.

Bio sam mlad, bio sam besan
Činilo mi se da je život tesan.

Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš,
Rođen loš.

A mog'o sam da budem dobar sin
A mog'o sam da budem dobar sin