Ludo i brzo 'Najbolje od najgoreg' 1996
Naša ljubav nikad neće prestati
Pre će svet u paklu nestati

Ludo i brzo, ludo i brzo
Ludo i brzo, ludo i brzo

Pre tebe ništa, sa tobom sve
Srce i ljubav, ona pokreće svet.

Ludo i brzo, ludo i brzo
Ludo i brzo, ludo i brzo

Što više tražiš, više će boleti
Za ljubav treba mnogo podneti.

Ludo i brzo, ludo i brzo
Ludo i brzo, ludo i brzo

Srce je ljubav ...
Srce je ljubav ...
Srce je ljubav ...
Srce je ljubav ...

Ludo i brzo, ludo i brzo
Ludo i brzo, ludo i brzo

Ljubav ... ljubav
Ljubav ... ljubav

Srce i ljubav ...
Srce i ljubav ...