Velika reka 'Ledeno Doba' 1997
Velika reka
Sa dva srca
Gubi se sa očima
Kojima je vidim

Veliki crni plašt
Sa zvezdom na sebi
Skriva sve
Do sledećeg susreta

Stojiš na obali
Obučena čudno
Hteo bih da pobedim srce,
Veliku reku

Hteo bih da pobedim srce
Hteo bih da pobedim ... veliku reku

Velika reka
Velika reka

Stojiš, gledaš, zoveš me da dođem
Stojiš, gledaš, zoveš me da dođem