Kraj mora 'Ledeno Doba' 1997
Kraj mora
Kraj sveta
Kraj svega

Padamo na glavu
Nije nam ništa
Mi ništa ne osećamo

Sve brže
Sve sporije
Sve jasnije

Niko neće da prizna
da i sreća moze da izda

Hoću da skačem
hoću da svetlim

Ja za život svoj
dajem život svoj