Dan za danom 'Ledeno Doba' 1997
Dan za danom
Život je mora
Živeti se mora
Upadam ...

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U mraku mrak
Ispod očiju

Sve se lepi
Bolest je blizu
Ne mogu da zatvorim oči
Ostaću ovde

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U crnu crno
Ispod noktiju

Am dam
Ne mogu ništa da ti dam
Ti sve uzimaš
Moje misli imaš
Šalješ me ...

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U mraku mrak
Crni krug

Ja bih hteo samo da spavam
Ja bih hteo snažno da sanjam
Sve bih dao da nisam tu
Sve bih dao da nisam tu

Sve dublje i dublje ...

Sve bih dao da nisam tu ...

Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa