Ona je prokleta 'Kiselo i slatko' 1994
Zadnje svetlo uvek gori kod nje
Ona čeka svoje lice iz sna
Nada koja nikada ne prolazi
Ona se svim srcem uvek da

Umire kada hoda
Boginja posrnule glave
Kada prolazi spustim glavu da me ne vidi
To su senke prošlosti.

Ona je prokleta, prokleta je zauvek

Od podneva pije i puši
Sa životom ona se bori
Samoća koja vrišti
Ona je matora, nju više niko ne voli.

Ona je prokleta, prokleta je zauvek