Žurim 'Gramzivost i pohlepa' 2002
Žurim, ne znam gde,
Žurim, da je nađem,
Žurim, ne znam gde,
Žurim, da je nađem ... još jednom.

Još jednom, još jednom,
Još jednom, još jednom.

Bio sam lud, odbio sam ljubav,
mislio sam da mogu sve sam.

I od tad sna nemam ja,
od tad sna nemam ja.

Gde je ona, gde je ona,
Gde je ona ... koju volim ja.

Žurim, da je nađem,
Dok ne iscuri ...

Još jednom, još jednom,
Još jednom, još jednom.

Bez nje sna nemam ja,
Bez nje sna nemam ja.

Samo da je nađem, samo da je nađem,
Samo da je nađem, samo da je nađem ...