Želim da svane 'Gramzivost i pohlepa' 2002
Pust grad. Gde sad?
Gde sam? Gledam ...

Ovde sam već bio
Ovo sam već snio
Moje srce je hladno
Moje srce je gladno.

Pojavi se,
Da ne budem sam.
Pojavi se,
Da ne budem sam.

Pust grad. Ponestaje dah.
Zalutao sam, ruku mi daj.

Izvedi me, izvedi me odavde ...

Pojavi se,
Da ne budem sam.
Pojavi se
Da ne budem sam.

Želim da svane,
Želim da svane,
Želim da svane ...