Pogledaj 'Gramzivost i pohlepa' 2002
Pogledaj ...
šta ostavljaš iza sebe.

Pogledaj ...
ko dolazi posle tebe.

Potrošili smo,
sve što smo stigli,
Potrošili smo,
sve što smo mogli.

I sad ćutimo,
I sad ne znamo šta,
I sad ćutimo,
I sad ne znamo kud.

Potrošili smo,
sve što smo mogli,
Potrošili smo,
sve što smo stigli.

S kim ćeš podeliti vreme?
S kim ćeš iznenaditi sebe?