Hej ljudi 'Gramzivost i pohlepa' 2002
Ceo život želiš nešto drugo
Ceo život želiš nešto drugo
A onda se pitaš šta je to
A onda se pitaš šta je to

I što više znam, manje znam,
i što više znam, manje znam,
I ostaje samo da osećam,
I ostaje samo da osećam.

Svuda po telu, svuda po telu

Svi se sada ovde prave ludi
Hej ljudi, hej ljudi

Šta se događa u svima i oko nas?
Ko će da kaže?

Svima, svima, svima ...