Da li se još volimo 'Gramzivost i pohlepa' 2002
Da li se još volimo?
Ili se bojimo?
Da li se još volimo?
Ili se bojimo?

Neuspeha svog

Ljubav nije navika,
Srca da zavara.
Ljubav nije navika,
Srca da zavara.

Ne mislim na tebe,
Ne mislim na sebe,
Mislim na nas.

Želim da se probudim,
Želim da te zagrlim,
Za ruku da te uhvatim,
Sa tobom da nestanem.

Ljubav nije navika ...
Ljubav nije navika ...